Bonjour Europe! Guten Tag Europa! Buongiorno Europa!

Allgemein

Fotokite announced the release of its fully autonomous aerial intelligence product line, the Fotokite Sigma, to European markets!

Fotokite tethered drone flying over EU flags
Previous postFotokite is now available in Italy thanks to Intellitronika SRL Next postFotokite enters the Dutch market through VTN Nederland